De skjulte funksjonene

Når en jobber i et større konsern er det mange funksjoner som er tilstede men som man gjerne ikke tenker over. Kantine, renholds service, posthåndtering og innkjøp er gode eksempler på dette. Og ikke minst de alltid så viktige IT-tjenestene. En av de funksjonene vanlige dødelige gjerne ikke har evne til å tilegne kompetanse innen, uansett hvor hardt de prøver. I RBK hadde vi alltid datahjelpen rett rundt hjørnet. Dataguruen som kunne løse alt fra mobil til data til nettverksproblemer. Kun et tastetrykk unna. Dette er en funksjon man gjerne tar for gitt til viagra pas cher den ikke er der lengre. Det klassiske sitatet ”man vet ikke hvor godt en har det før det er borte” passer bra inn her. Som nyetablert bedrift med to marketing gründere har vi ikke egen inhouse IT-hjelp ennå. Dette resulterer i mange gode anledninger til å tilegne seg ny kompetanse, men også til å se tydelig hvor viktig de funksjonene en tar for gitt kan være.

Funksjonene i en bedrift kan settes sammenheng ved å se nærmere på verdikjeden. Verdikjeden til en bedrift viser de prosessene som finner sted når produktet eller tjenesten produseres og leveres til kunden. Gjennom verdikjeden kan en se både hvor bedriftens kostnader oppstår, samt hvordan bedriften skaper verdi til kundene.

Den klassiske måten å se verdikjeden på er gjennom Michael Porters modeller og prinsipper. Porters klassiske verdikjede illustrerer at aktivitetene i en bedrift kan deles inn i primære og sekundære, hvor det er først nevnte som  skaper bedriftens verdi. De sekundære aktivitetene er ikke direkte verdiskapende, men deres tilstedeværelse kan bidra til at bedriften klarer å realisere mest mulig verdi gjennom de primære aktivitetene. I noen tilfeller vil de sekundære aktivitetene være en forutsetning for at bedriften skal kunne skape verdi, selv om de i seg selv ikke er verdiskapende.

Porters klassiske verdikjede.

Modellen viser hvordan de primære aktivitetene (de blå områdene) skaper verdien, men en forutsetning for å få til dette er at de sekundære aktivitetene er på plass for å støtte opp om denne verdiskapingen.

IT-funksjonene nevnt innledningsvis inngår i infrastrukturen. Så hvordan løser marketingfolk IT-utfordringene som oppstår uten å ha den sekundære aktiviteten inhouse med egen IT-ansvarlig? I vårt tilfelle er vi heldige og kjenner vår egen IT-guru, Olav, som fikser det meste for oss når problemene oppstår. Med Olav som ”IT-ansvarlig” kan vi i Marketinghuset konsentrere oss om det vi er gode på; å skape verdi gjennom vår marketingkompetanse.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *