Sponsing; et strategisk virkemiddel eller veldedighet?

-Et nærmere blikk på fenomenet sponsing fra sponsorens side.

Sponsing blir et stadig mer utbredt fenomen både innen næringslivet og akademia. Fra den første forskningen ble gjort på området på 1980-tallet har det vokst seg til å bli et bredt og spennende fagområdet. Også innen næringslivet blir sponsing stadig mer vanlig, og de fleste bedrifter har enten inngått eller vurdert å inngå et sponsorat, og da gjerne innen områder som idrett eller kultur. Men hva er egentlig sponsing; er det et strategisk virkemiddel eller veldedighet?

Teorien er samstemt i besvarelsen på spørsmålet. Sponsing er et strategisk virkemiddel for å oppnå målsetninger. Målsetningene kan være knyttet til ulike nivå innen sponsorbedriften, fra overordnet bedriftsnivå til markedsnivå eller merkenivå. Hva målene er vil variere ut fra hvilket bedriftsnivå som er i fokus, og hvem målgruppene for sponsoratet er. Dette vil selvsagt også påvirke hvilke sponsorat sponsorbedriften velger. Det må være match mellom disse elementene og valget av sponsorobjekt. I tillegg er det selvsagt sentralt at sponsorobjektet er av en karakter som sponsoren ønsker å bli assosiert med. Forskning viser at jo bedre match det er mellom sponsor og sponsorat, desto bedre kan resultatene av sponsoratet bli. Et sponsorat skal være et samarbeid, og jo bedre match det er jo bedre vil dette kunne tilrettelegge for en samarbeidsrelasjon.

Selv om sponsing i henhold til teorien er et strategisk virkemiddel, har begrepet i næringslivet fått en noe negativ klang de siste årene. Sponsing oppfattes av flere til å være et fenomen hvor bedrifter gir støtte uten å motta noe tilbake for det. Dette har resultert i at det i flere sammenhenger omtales som samarbeidspartnere eller liknende fremfor sponsorer. Og tanken er god; en sponsor skal selvsagt være en samarbeidspartner. Men ser man i teorien er denne holdningen om sponsing langt fra riktig. Monetære støtteordninger hvor det ikke ligger klare mål eller ønsker om å oppnå noe tilbake er ikke sponsing; det er veldedighet. Sponsing har en klar kommersiell orientering som veldedighet ikke har. Et sponsorat er en investering, som skal gi sponsoren noe igjen, og må ikke blandes med veldedighet og altruistiske motiv. Ut fra dette er sponsorer samarbeidspartnere, uavhengig av hvilket begrep som velges.

Sponsing som virkemiddel, dersom gjort på riktig måte, kan vært svært hensiktsmessig for mange bedrifter. Dersom noen ønsker mer informasjon om dette eller en kartleggelse av hvordan man kan gå frem for å velge sponsorat, så er https://www.viagrapascherfr.com/sildenafil-prix-moyen-son/ Marketinghuset en god samarbeidspartner på dette området.

 

Annonser

Stolt samarbeidspartner med Byåsen Håndball Elite!

Marketinghuset har blitt stolt samarbeidspartner med et av verdens beste kvinnelige håndballag, Byåsen Håndball Elite (BHE). BHE står for gode verdier og en holdning og offensivitet som Marketinghuset er stolt over å kunne assosiere seg med. Sammen med resten av samarbeidspartnerne skal vi spille på lag med BHE både på og utenfor banen denne spennende håndballsesongen.

Vår nye samarbeidspartner!

Byåsen har som visjon å ha TÆL, hvor T = tøff, Æ = ærlig og L = lagånd. Dette er verdier vi i Marketinghuset kjenner oss godt igjen i og kan føle tilhørighet med. Vi verdsetter høyt tanken om samhandling for å spille hverandre gode, i tillegg til at vi hos oss alltid setter laget foran individet. Laget er det som teller. BHE er en sterk prestasjonsgruppe som sammen skal skape gode resultater, og en slik prestasjonsgruppe ønsker også Marketinghuset å være innen vår bransje. I likhet med BHE  har også vi skilt ut ærlighet som en verdi som er særdeles viktig for oss, da vi mener det er dette som bygger gode relasjoner og skaper de beste resultatene.

Som en ung bedrift med ambisjoner krever det mot fra vår side til å stå på for å nå early signs of genital warts | ohnerezeptfreikauf… (e.g. lips, tongue, palate), … with regards to the early signs of genital warts, you need to keep in mind that they can appear weeks to months after the … våre mål. Innenfor idretten, og deriblant BHE, opplever vi en sterk vinnerkultur vi ser verdien av og ønsker å overføre til egen bedrift.  Vi tror samarbeidet med BHE vil styrke vår egen vinnerkultur og mentalitet ytterligere, og at vi kan lære mye av et av verdens beste håndballag som også kan overføres til vår egen hverdag.

Den 6 september deltar vi på Kick-Off hos BHE for å markere begynnelsen på samarbeidet og den kommende håndballsesongen, mens årets første kamp settes i gang onsdag 12 september borte mot Oppsal.

Marketinghuset gleder seg til en spennende sesong med Byåsen Håndball Elite!

Annonser

De skjulte funksjonene

Når en jobber i et større konsern er det mange funksjoner som er tilstede men som man gjerne ikke tenker over. Kantine, renholds service, posthåndtering og innkjøp er gode eksempler på dette. Og ikke minst de alltid så viktige IT-tjenestene. En av de funksjonene vanlige dødelige gjerne ikke har evne til å tilegne kompetanse innen, uansett hvor hardt de prøver. I RBK hadde vi alltid datahjelpen rett rundt hjørnet. Dataguruen som kunne løse alt fra mobil til data til nettverksproblemer. Kun et tastetrykk unna. Dette er en funksjon man gjerne tar for gitt til viagra pas cher den ikke er der lengre. Det klassiske sitatet ”man vet ikke hvor godt en har det før det er borte” passer bra inn her. Som nyetablert bedrift med to marketing gründere har vi ikke egen inhouse IT-hjelp ennå. Dette resulterer i mange gode anledninger til å tilegne seg ny kompetanse, men også til å se tydelig hvor viktig de funksjonene en tar for gitt kan være.

Funksjonene i en bedrift kan settes sammenheng ved å se nærmere på verdikjeden. Verdikjeden til en bedrift viser de prosessene som finner sted når produktet eller tjenesten produseres og leveres til kunden. Gjennom verdikjeden kan en se både hvor bedriftens kostnader oppstår, samt hvordan bedriften skaper verdi til kundene.

Den klassiske måten å se verdikjeden på er gjennom Michael Porters modeller og prinsipper. Porters klassiske verdikjede illustrerer at aktivitetene i en bedrift kan deles inn i primære og sekundære, hvor det er først nevnte som  skaper bedriftens verdi. De sekundære aktivitetene er ikke direkte verdiskapende, men deres tilstedeværelse kan bidra til at bedriften klarer å realisere mest mulig verdi gjennom de primære aktivitetene. I noen tilfeller vil de sekundære aktivitetene være en forutsetning for at bedriften skal kunne skape verdi, selv om de i seg selv ikke er verdiskapende.

Porters klassiske verdikjede.

Modellen viser hvordan de primære aktivitetene (de blå områdene) skaper verdien, men en forutsetning for å få til dette er at de sekundære aktivitetene er på plass for å støtte opp om denne verdiskapingen.

IT-funksjonene nevnt innledningsvis inngår i infrastrukturen. Så hvordan løser marketingfolk IT-utfordringene som oppstår uten å ha den sekundære aktiviteten inhouse med egen IT-ansvarlig? I vårt tilfelle er vi heldige og kjenner vår egen IT-guru, Olav, som fikser det meste for oss når problemene oppstår. Med Olav som ”IT-ansvarlig” kan vi i Marketinghuset konsentrere oss om det vi er gode på; å skape verdi gjennom vår marketingkompetanse.

Annonser