Merkevarebygging internt

Som nevnt i to tidligere innlegg starter merkevarebygging internt. Skal ønsket image bli oppfattet av eksterne interessenter må det være rotfestet innen egne vegger. Et lite aspekt innen dette området er at lokalet bør si noe om foretaket og skape assosiasjoner til det. Vi ønsker at alle https://www.cialissansordonnancefr24.com/ som er på besøk hos oss, skal få assosiasjoner til Marketinghuset. En enkel plass å begynne er med farge og innredning.  Gjennom vår designprofil er det klart definert hva Marketinghusets primære og sekundære farger er, og da er det naturlig for oss å utsmykke lokalene med disse fargene.

"Her bor Marketinghuset".

Velkommen på en kaffeprat med oss!

Som dere ser av bildet er det kommet inn både møbler og andre elementer i våre farger. Fra å være et lokale som kunne tilhørt en hvilken som helst aktør har vi nå et kontor som kommuniserer at ”her holder Marketinghuset til”. Vår fargepalett er heller ikke tilfeldig valgt. Det ligger mye psykologi bak farger og fargevalg, dette er noe vi har hensyn tatt ved utvikling av vår design profil. De røde fargene er farger som gjerne assosieres med varme, lidenskap og det sensuelle, og symboliserer gjerne kjærlighet, fare, sinne eller krig. De gule palettene er en farger som representerer optimisme, livsglede, tankevirksomhet og aktivitet, mens fargene innen den grønne familien står for håpet, og sies å ha en beroligende og mediterende effekt. Den siste kategorien, de blåe fargene, hevdes å representere tillitt, trygghet, stabilitet og friskhet (kilde: Jotun.no).

Vår primærfarge befinner se innen den blå familien, samtidig som den heller noe mer mot grønt enn rene blåfarger gjør. Vi valgte denne fargen da vi mente den på en god måte representerte Marketinghuset og det vi verdsetter internt og den forretningen vi jobber med.

Nå som både innredningen og kaffemaskinen er på plass tar vi imot alle som ønsker å stikke innom for en prat eller for å høre mer om hva vi har å tilby. Vel møtt!

Annonser

Verdigrunnlag og organisasjonskultur

I Marketinghuset har vi sterk tro på at et godt verdigrunnlag og en sterk organisasjonskultur kan skape suksess for en bedrift. Forskning viser klare sammenhenger mellom en sterk organisasjonskultur og den suksessen en bedrift kan ha. Med dette som utgangspunkt har vi allerede fra starten av Marketinghusets liv rettet fokus mot å etablere et godt verdigrunnlag som igjen skal bygge en sterk organisasjonskultur.

Organisasjonskultur kan i henhold til Edgar Schein defineres som «Organisasjonskultur er et mønster av antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den acheter viagra lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene”. Essensen her er å avdekke en adferd som fungerer for en bedrift i henhold til deres forretningskonsept og målsetninger, og la denne bli noe både nåværende og nye ansatte tar for gitt å være den riktige måten å opptre på. På denne måten kan også en sterk organisasjonskultur fungere som en sosial kontroll mekanisme fremfor regler og rutiner. Dersom medlemmene i en organisasjon har internalisert en viss adferd da det kommer frem at dette er den riktige og mest hensiktsmessige måten å opptre på, er det ofte liten behov for andre ”kontroll mekanismer”.

Vår grunnleggende antagelse er at samhandling er en nøkkel til suksess, og dette er noe vår bedriftsfilosofi og organisasjonskultur bygges på. Samhandling skal gjennomsyre vår organisasjon, både nå og når vi med tiden ekspanderer og får nye ansatte. Sentralt innen en sterk organisasjonskultur er også et godt verdigrunnlag. Verdier kan defineres som de sosiale prinsipper, mål og normer som i en bestemt gruppe eller organisasjon antas å ha iboende verdi – det vil si at de er viktige i seg selv, ikke bare fordi de fører til noe annet

I Marketinghuset har vi følgende verdigrunnlag:

  • Vi er ærlige og opptrer med integritet.
  • Vi har godt humør og er folkelige.
  • Vi er engasjerte, nytenkende og grensesprengende.
  • Våre kunder er våre samarbeidspartnere.
  • Vi jobber som et team. Og teamet går foran individet – alltid.

Verdigrunnlaget skal være en ledesnor for all vår virksomhet og våre beslutninger. Er det ikke i tråd med vårt verdigrunnlag, skal det heller ikke gjennomføres. De verdiene vi har etablert Marketinghuset er verdier vi går gode for og står for. En av de største fallgruvene en bedrift kan ha er å ha et definert verdigrunnlag innad, men om ikke etterleves av de ansatte. Verdigrunnlaget skaper retningslinjer for også bedriftens markedsarbeid, og en bedrift vil aldri bli oppfattet slik den ønsker dersom ikke fundamentet er på plass internt. Ingen kommunikasjonskampanje vil kunne kommunisere et vidt forskjellig bedrifts image enn det som reelt sett foreligger. Herunder er det altså nære sammenhenger mellom verdibygging og merkevarebygging; merkevarebygging starter alltid innen fra og jobber seg utover.

Det som skiller en sterk organisasjonskultur og en svak en, er graden av oppslutning blant de ansatte om verdiene og kulturen. I Marketinghuset er vi i dag 2 medlemmer; og oppslutningen om verdigrunnlaget er på topp!

Annonser

Møtemaraton!

Marketinghuset er i gang med en real møtemaraton og kontorlokalene på Baklandet er erstattet med et ambulerende kjørekontor. Dagene tilbringes ute hos bekjente og tidligere bedriftskontakter for å presentere Marketinghuset og den kompetansen vi har å tilby. For en ny-startet bedrift som oss er det utrolig viktig å få https://www.viagrasansordonnancefr.com/ etablert kjennskap til vår eksistens i markedet, og ikke minst hva vi står for og hva vi kan gjøre for våre samarbeidspartnere. Gjennom våre tidligere arbeidsplasser har vi gode nettverk, og det er veldig hyggelig at personer og bedrifter vi har samarbeidet med før har tid og lyst til å høre mer om Marketinghuset. Underveis avdekkes det også flere potensielle samarbeidsrelasjoner, spesielt mot bedrifter som har en posisjon helt ytterst i verdikjeden mot sluttbrukeren.

En av Marketinghusets viktigste ressurser for tiden!

Ellers venter vi spent på å få hjemmesiden vår opp og gå. Siste korrekturrunde foretas i kveld, og da er det forhåpentligvis ikke lenge til Marketinghuset også er på nett! Vi håper alle tar seg en tur innom www.marketinghuset.no når alt er på plass.

Annonser

Merkevare vs varemerke

I Marketinghuset har vi kompetanse innen hele marketingmiksen, og har spesielt spisskompetanse rundt merkevarer og merkevarebygging. Dette er en av hovedoppgavene vi ønsker å bistå våre samarbeidspartnere med. Men hva er egentlig en merkevare?

Det foreligger gjerne mye begrepsmessig forvirring og uenighet rundt hva en merkevare faktisk er. Begrepet merkevare er oversettelsen fra det engelske ”branding”, som http://www.viagrabelgiquefr.com/ stammer fra de norrønske språket, og betyr i utgangspunktet ”brennemerke”. Brennemerker ble benyttet for å vise hvem kyrne tilhørte; kyrne ble altså brandet for å kommunisere hvem som eide de. Dette er også utgangspunktet for branding/merkevarebygging; kommunikasjon til en eller flere målgrupper vedrørende hvem som er avsender av et produkt/tjeneste.

Innen merkevarebygging er det er viktig å skille mellom varemerke og merkevare. Svært mange blander disse, og mer enn ofte omtales varemerker som merkevarer, uten at de er i nærheten av å være det. Et varemerke kan defineres som et navn, symbol eller design som er juridisk beskyttet i varemerkeregisteret. Varemerker kan bygges til merkevarer, men dette skjer ikke av seg selv. Det er her mye av den begrepsmessige forvirringen finner sted; det snakkes om merkevarer men reelt sett er det varemerker.

Hva er så en merkevare? Merkevaren er mer enn varemerket; det er strategisk posisjonert i markedet og differensiert fra konkurrentene. Merkevaren er bevisst lansert i markedet, det er ikke varemerket.  En merkevare posisjoneres bevisst i markedet ved at det knyttes assosiasjoner til det, og det er disse som gir merket verdi i kundens perspektiv. For eksempel: Tsar Nikolai er en kjent merkevare innen laksemarkedet. I utgangspunktet er det ganske ordinær laks, men når produktet skal selges i markedet er det som et dyrt luksus produkt. Dette er mulig på grunn av de assosiasjonene som er knyttet til produktet som den laksen som ble spist av de russiske tsarene og den rike historien til tsarenes hjemland. Laksen pakkes inn i en historie og ilegges assosiasjoner, som fører til at enorme verdier kan realiseres gjennom salg av produktet. Tsar Nikolai laks har blitt solgt til så mye som 1500,- pr kilogram; noe et vanlig lakseprodukt (en varemerke) som ikke var lansert strategisk i markedet ville hatt mulighet til.

Gjennom bevisst og strategisk merkevarebygging og merkevareledelse kan det realiseres store verdier for produkter og bedrifter, og det er dette vi i Marketinghuset blant annet kan bistå våre samarbeidspartnere med.

 

Hva er egentlig Marketing?

Etter mye tid og tankeprosesser valgte vi å døpe firmaet vårt Marketinghuset. Men hva betyr egentlig Marketing?

Marketing kan defineres på mange ulike og fine måter, men vi foretrekker å holde oss til ”Rema 1000” stilen hvor det enkle ofte er det beste. For oss kan Marketing på enklest måte forklares gjennom den kjente markedsføreren McCartys marketingmiks. På 60-tallet lanserte McCarthy en klassifisering av marketing som har høstet stor annerkjennelse og vært anvendt i over 50 år. Marketingmiksen kan enkelt deles inn i de 4P’ene; produkt, pris, promosjon (kommunikasjon) og plass (distribusjon), og kort oppsummert er det dette marketing handler om. Enten det er analyser, strategiarbeid, planlegging eller implementering, så kan det brytes ned til å omhandle en eller oftest flere av disse tradisjonelle P’ene. I de fleste tilfeller bør P’ene ses i sammenheng, da arbeidet med de bør samles for å skape en integrert miks.

Produktet (eller tjenesten) er det som skal selges, mens plass omhandler hvor det skal selges fra. Dette kan bety fysiske lokasjoner, eller mer konkrete distribusjonskanaler. Pris er selvsagt hva produktet eller tjenesten skal koste, mens promosjon vil si hvordan produktet/tjenesten skal kommuniseres til målgruppen. Sistnevnte er kanskje det elementet innen marketingmiksen som høster mest fokus, noe som gjenspeiles av at det er utviklet en egen kommunikasjonsmiks for å klassifisere kommunikasjon på en hensiktsmessig måte.

I Marketinghuset har vi kompetanse til å jobbe med alle de fire P’ene fra den opprinnelige marketingmiksen, og det er på denne måten vi skal skape verdi for våre samarbeidspartnere.